Down Sendromu

İnsanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. kromozomun bulunmasına Down Sendromu denir.

Down Sendromu genetik bir farklılıktır.

Ülkemizde yılda yaklaşık 800 Down sendromlu bebek dünyaya geldiğini düşünürsek Downlu bireylerin istihdamı önemlidir.

Amaç

 • Down sendromlu gençlerin neler yapabildiklerinin farkına varılması ve toplumun down sendromlulara bakışının değişmesi
 • Down sendromlu bireyler için özgüven ve benlik kavramlarının gelişmesine katkı sağlamak
 • Toplum içinde “Toplumsal Farkındalık” oluşturmak
 • Toplumsal birlik, beraberlik, dostluk ve kaynaşma konularına katkı sağlamak
 • Down sendromlu bireylerin, çalışmak, para kazanmak, arkadaşlarıyla ve toplumun diğer bireyleriyle dostluk kurmak gibi toplumsal faaliyetlere katılabilmelerini sağlamak.
 • Yine burada elde edilen iş tecrübesi sayesinde ilerleyen zamanlar için yeni iş kapılarını aralamak
 • Bu özel insanları sosyal bir ortam içerisinde konuşlandırmak ve iş deneyimi kazandırmak
 • Yeni yetişen neslin down sendromunu daha farklı ve olumlu algılamasını sağlamak
 • Gerektiği takdirde pozitif ayrımcılık yapmak

Tebessüm Kahvesi Projesi’nin Genel Amaçları

 • Tebessüm kahvesinde çalışan down sendromlu arkadaşlarımız İş hayatını tanır,Restorancılık alanında temel mesleki becerileri , iletişim becerilerini geliştirirler,
 • Planlı çalışma alışkanlığı kazanırlar,İş yerinde kullanılan araç gereçleri ekonomik ve işlevsel kullanmayı öğrenirler,İş için gerekli olan temizlik ve düzen becerilerini kazanırlar.
 • İş yaşamında öğrendiği mesleki bilgi ve becerileri farklı işletmelerdede kullanma becerisi kazanırlar
 • İş yerinde iş ahlakı ve işyeri kurallarına kurallarına uygun davranmayı ,Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarını öğrenir ve uygularlar
 • Toplumsal yaşama ve iş yaşamına uyum sağlamayı öğrenirler

Down Sendromlu Bireylerin Özellikleri

 • Dürüsttürler.
 • Kurallara uyarlar.
 • Yardım etmeyi çok severler.
 • Tabiata düşkündürler.
 • Neşeli ve sempatikdirler
 • Oldukça duygusaldırlar.
 • Taklit yetenekleri vardır.
 • Düzenlidirler, dağınıklıktan pek hoşlanmazlar.
 • Acıma duygusu oldukça gelişmiştir.
 • Çıkarcılık, bencillik gibi davranışlar onlarda yoktur.
 • Güzel sanatlara eğilimleri vardır.
 • Karşılıksız severler.
 • Yalan söylemeyi bilmezler.
 • Çok insancıldırlar
 • Kin gütmezler.