VİZYON

Bireyin var olan potansiyelini ortaya çıkararak geliştirmek, bireyi yetenekleri doğrultusunda yapabileceği bir işte eğitmek, ekonomik ve sosyal refahını sağlamanın yanında mesleki ve sosyal yaşam becerileri kazanmış, öz güven sahibi, üretime ve toplumsal yaşama tam katılım sağlayan bir birey olarak yetiştirmek.

Kent A.Ş.
Üsküdar Belediyesi
Kent Organizasyon
Üsküdar Park Kahvesi
Nevmekan